Chem-Tech Distribution 

34-100 Wadowice
ul. Niwy 41

Tel: +48 535 507 456
e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klauzula RODO

Administratorem Państwa danych jest:

Chem-Tech Distribution Marcin Mach z siedzibą 34-100 Wadowice, ul. Niwy 41 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 551-229-55-21 REGON: 120292604.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 34-100 Wadowice, ul. Niwy 41.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możecie Państwo skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 34-100 Wadowice ul. Niwy 41 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Chem-Tech Distribution Marcin Mach w ramach zawieranych z Państwem umów.